Genbrug af metalskrot er en mere ansvarlig og omkostningseffektive måde at håndtere metalskrot på.

Sortering af metalskrot er med til at reducere miljøforringelsen fra lossepladser, reducere energiforbruget og drivhusgasemissionerne og bevare naturressourcerne.

Metalskrothandlere kan sørge for regelmæssig skrot afhentning hos din virksomhed. På den måde kan I komme af med skrottet på en effektiv, ressourcebesparende og mere ansvarlig måde.

 

Hvordan håndteres skrot afhentning?

Skrothandlere kan efter aftale komme forbi din virksomhed regelmæssigt, og afhente jeres metalskrot. I kan med fordel sortere skrottet forinden, ellers kan skrothandleren gøre det for jer.

Skrottet bliver så transporteret til skrothandlerens plads, hvor genvindingen finder sted.

Skrothandlere kan anvende en række forskellige teknikker til at sortere metalskrot med henblik på genanvendelse, herunder magnetisk adskillelse, hvirvelstrømsseparator, shredderanlæg og manuel sortering.

Ved at sortere skrotmetaller på en ansvarlig måde sikres det, at den maksimale værdi genanvendes, samtidig med at potentielle skader på miljøet minimeres.

 

Miljømærkning af skrothandlere

I Danmark findes der flere miljømærkede skrothandlere, som følger strenge miljømæssige standarder i deres virksomhed.

Dette omfatter foranstaltninger som for eksempel installation af højeffektive motorer på de maskiner, der anvendes til sortering af materialer, anvendelse af støvudsugningssystemer for at minimere luftforurening, og indsamling af farlige materialer såsom blybatterier, olier og kølemidler.

Din virksomhed bør undersøge de forskellige skrothandlere i omegnen, og vælge en skrothandler til skrot afhentning, som går op i de høje standarder i forbindelse med håndteringen af metalskrottet.

 

Hvad genbruges metalskrot til?

Genbrugt metalskrot kan anvendes til en række forskellige formål, herunder autodele, byggematerialer og elektriske komponenter.

Ved at genanvende metalskrot på en ansvarlig måde, sikres det, at disse produkter fremstilles med minimal miljøbelastning. Desuden hjælper det også at støtte den lokale økonomi og skabe arbejdspladser i genbrugsindustrien.

Alt i alt har en aftale med din skrothandler om skrot afhentning mange vigtige miljømæssige fordele, som ikke bør overses. Sortér metalskrot på en ansvarlig måde og samarbejd med miljømærkede skrothandlere. Dette er med til at beskytte miljøet for fremtidige generationer.